KANDIDATEN

CRITERIA
Mastwijk Consultancy is een interessante partij als U het communicatievak uitoefent op het allerhoogste niveau. De criteria die ik hiervoor hanteer zijn ondermeer de volgende:

  • U heeft minimaal 15 jaar ervaring in het communicatievak
  • 10 jaar ervaring als leidinggevende ( > 5 fte )
  • Uw naam is aantoonbaar verbonden aan geslaagde merk operaties
  • U bent gewend om op directie cq. Raad van Bestuur niveau te opereren
  • U publiceert of vervult nevenfuncties die gericht zijn op de verdere evolutie van dit vakgebied

Helaas kan ik niet iedere toezending van een Curriculum Vitae opvolgen met een kennismakingsgesprek. Uiteraard krijgt U een bericht van mij of U als kandidaat past binnen het profiel van Mastwijk Consultancy.


COUNSELLING
Mocht U in algemene zin behoefte hebben aan een reflecterend gesprek over de ontwikkeling van uw loopbaan, dan is dat mogelijk. Aan een dergelijke sessie zijn wel kosten verbonden.
EXECUTIVE SEARCH & SUPPORT IN COMMUNICATIE